akichan
napoveda vypnout Akichan patička

Akihabara.cz


Autor Téma: Seriál: Tradiční asijské hudební nástroje XXIX  (Přečteno 641 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Offline matenrou

  • Moderátor
  • Otaku
  • ******
Seriál: Tradiční asijské hudební nástroje XXIX
« kdy: 15. Září 2018 - 23:48:26 »
Tímto dílem bych chtěla představit a alespoň lehce shrnout historii, styly, význam a myšlenky hudby dalšího národa východní Asie a tím je Čína.

Čínská hudba
Pro čínský národ byla hudba darem z nebes, přikládali jí až magické schopnosti, hledali v ní řád samotného vesmíru a snažili se nástroji napodobit zvuky přírody a přiblížit se pomocí ní nebesům, podle hudby hodnotili i jiné národy, prý by se dalo říct, že i intonace čínského jazyka byla vyvinuta z harmonií zpěvu. Někteří teoretici tvrdí, že studovat historii čínské hudby je totéž jako studovat historii samotné Číny, protože prý Čína bez hudby snad nikdy neexistovala a jak se vyvíjela Čína, vyvinula se i její hudba.

Historie 
Podle pověstí začala historie čínské hudby někdy kolem roku 2700 př. n. l., ale ve skutečnosti sahá ještě mnohem dál a to do 8. - 7. tisíciletí př. n. l., kdy na území Číny vznikaly a zanikaly různé kultury. V té době zde byly vyřezány první flétny z kostí tzv. gudi a později i stvořeny okaríny xun, o pár set let později i první bubny ze želvích krunýřů a pak i aligátoří bubny. Poté se vlády ujal legendární Žlutý císař (Huangdi) a za jeho života, někdy mezi léty 2700 - 2697 př. n. l., vytvořil jistý Ling Lun první bambusovou flétnu, která zněla jako zpěv čínského fénixe (fenghuang), v té době se začala psát podle legend historie čínské hudby. Mezi lety 1600 - 1046 př. n. l. se vlády ujala dynastie Shang a během ní se vytvořilo nebo zdokonalilo několik zásadních nástrojů jako zvony zhong, kamenné qing, dlouhé citery a bubny se pojmenovaly slovem gu. Vyvinul se ucelený systém stupnice o 12 stupních, o kterém budu ještě mluvit. Za následující dynastie Zhou (1046 - 256 př. n. l .) Čína přišla s prvními velkými orchestry, se systémem rozdělení nástrojů podle materiálu tzv. bayin. Bylo sepsáno pět knih zvaných Wujing. V knize Liji (Kniha rituálů) popsali hudbu a její náboženský význam, v knize Yijing (Kniha proměn) jsou popsané magické účinky hudby a v knize Shijing (Kniha básní) jsou texty 305 písní z období 10. - 7. století př. n. l. a popis hudebních nástrojů. V té době se zdůraznila úloha strunných nástrojů jako guqin, na nějž hráli i filosofové Konfucius a Mencius. Během období Jar a podzimů a pozdějším období válčících států začala vládnout dynastie Qin (711 - 256 př. n. l.) a to už existovaly 2 typy hudby yanyue (dvorská) a yayue (rituální) a 2 typy tanců vojenské wuwu a civilní wenwu. Během následující dynastie Han (202 př. n. l. - 219 n. l.) pronikl z Indie do Číny buddhismus, vznikly nové náboženské písně a vyvinuly se gongy luo, činely bo a dřevěné sochy tygrů a ryb a civilnější nástroje jako harfy konghou nebo loutny pipa. Později za doby Šesti dynastií a vlády dynastií Sui a Tang (220 - 960 n. l.) nastal velký rozkvět strunných nástrojů, Čínu začal ovlivňovat západ a byly založeny velké školy umění. Během následujících dynastií Song, Yuan a Ming se upevnila role čínské opery a smyčcových nástrojů, za dynastie Ming se z Persie do Číny dostaly dulcimery a za poslední čínské dynastie Qing, byla lehce vyměněná vznešená hudba za folkovou. Samotná lidová hudba procházela svým vlastním vývojem, v každém regionu zcela odlišným s různými vlivy, jinak zní hudba ve Vnitřním Mongolsku a jinak na jihu Číny. Posledním stupněm vývoje byla hudba guoyue, je to tzv. národní hudba 20. století a k jejím předním zástupcům patří Jay Chou, naleznete v ní moderní pojetí čínských tradic.

Stupnice a systém bayin    
Jak jsem už zmínila, tak už někdy v letech 1500 př. n. l. čínští hudebníci vytvořili ucelený systém stupnice, jejíž základem byly bambusové flétny Ling Lun, vytvořilo se 12 stupňů chromatické řady píšťal (nejen z bambusu ale i nefritu) a zvonků založené na pentatonické hudbě. Číňané znali a vypočítali matematické vztahy v tónech ještě před Pythagorem. 12 tónů symbolizovalo 12 měsíců v roce, 12 hodin dne, 12 hodin noci, různá zvířata a každému tónu přiřadili barvu. Liché tóny patří aktivitě, mužství, nebeské síle, světlu a yang. Sudé tóny představují pasivitu, ženství, sílu země a tmy a yin. Z těchto 12 tónů je 5 základních, každý patří k 5 elementům Wu xing (voda, dřev, země, oheň a kov) a pěti základním barvám (bílá, černá, modrá, žlutá, červená).
Bayin (8 zvuků) je systém rozdělující více jak 70 zásadních čínských nástrojů podle hlavního materiálu, ze kterých se vyrábí. Těchto 8 skupin symbolizuje i 8 větrů, tedy 8 světových stran, 8 ročních dob, barvu i znamení zvěrokruhu: kůže (ge) - bubny gu (sever, zima, krysa), tykev (pao) - sheng, yu, hulusi (severovýchod, předjaří, tygr, buvol), bambus (zhu) - dizi, xiao, suona (východ, jaro, králík), dřevo (mu) - zhu, muyu (jihovýchod, období před létem, drak, had), hedvábí (si) - guqin, guzheng, pipa, erhu, sanxian, yangqin, konghou (jih, léto, kůň), hlína (tu) - xun, fou (jihozápad, období před podzimem, koza, opice), kov (jin) - bianzhong, bo, luo (západ, podzim, kohout), kámen (shi) - bianqing (severozápad, období před zimou, pes, vepř). I bayin obsahuje koncept již zmíněných pěti elementů- kov, hlína a dřevo jsou buď přímo živly nebo k jejich stvoření je třeba i dalších jako voda a oheň, kámen patří zemi, tykev, bambus a dřevo představují rostliny a hedvábí a kůže živočichy.

Čínský orchestr        
Čínský orchestr má více jak 3000 letou tradici, za dynastie Shang a Zhou měli v orchestru velkou roli perkuse a dechové nástroje, dlouhých citer bylo jen pár. Orchestry v té době hráli jen hudbu yayue, za dynastie Han už hráli i yanyue a přidalo se víc strunných nástrojů, za dynastie Tang měl hlavní palácový orchestr dokonce 1200 hráčů, za Song dynastie se počet nástrojů zreguloval na 200. Moderní orchestry vznikly až kolem roku 1920 díky Jiangnan Sizhu Ensemble, ti převzali strukturu západu a začali hrát podle nového notového zápisu jianpu. V dnešní Číně existuje několik důležitých souborů, které hrají jak tradiční hudbu tak i moderní nebo převzaté kusy (Shanghai Chinese Orchestra, Hong Kong Chinese Orchestra...) a stejně jako původní orchestry i ony mají nezastupitelnou roli. Čínská tradiční hudba byla totiž docela často psaná pro větší soubory.

Čínská opera (xiqu)
Prvotní čínská dramata canjun, ve kterých se i zpívalo a tančilo, vznikly někdy před nebo během vlády dynastie Zhao (319 - 351 n. l.) a bylo to jen několik her, za období Šesti dynastií Číňané vytvořili několik dalších variací tanců a her a opera si začala získávat na popularitě. V 8. století (za dynastie Tang) byla založena Liyuan - akademie hudby, tance a herectví. Za vlády dynastie Song (960 - 1279 n. l.) vznikl nový pohled na operu, která prodělala velký rozvoj, například se přidaly nové postavy (hlavních postav je 12). Během staletí se pak postupně založilo několik velkých oper, ale ta nejvýznamnější Pekingská vznikla až v roce 1790 (nyní je i předním zdrojem informací).
Pro čínskou operu je typická výrazná role kostýmů, barev, líčení a masek. Každá z 12 hlavních postav má předepsaný odlišný šat i make-up, na který se používá 7 barev. Základem je bílá, symbolizuje zlo, vychytralost, faleš a nedůvěru, ukazuje na to, že každý z nás má i své neřesti. Další barvy jsou zelená (správné jednání, síla, sebekontrola), červená (positivní barva, statečnost. loajalita), černá (neutrální barva, urputnost, ale i hrubost), žlutá (ambice, inteligence), modrá (vytrvalost) a růžová (sofistikovanost, chladné myšlení). Všechny postavy jsou líčeny hned několika barvami, to připomíná, že v každém z nás jsou různé vlastnosti. Hudba čínské opery je různorodá tak jako zpěv, od tichých a klidných pasáží až po rychle se střídající emocionálně vypjaté momenty. Orchestry, které hry doprovází můžou být komorní (jen kolem pěti hráčů) až po 20 i 40 členné soubory.

Yayue, yanyue, suyue    
Slovo yayue dříve označovalo kultivovanou hudbu a pojmenování suyue se používalo pro lidovější kousky, ve kterých nebyl pevný řád. Suyue prodělávala v různých částech Číny odlišný vývoj a každý region kladl důraz na jiné nástroje a zpěvy. Zprvu měly yayue i suyue stejný původ, obě vycházely ze šamanských i náboženských písní, yayue se pak ale oddělila a začal v ní platit pevný řád, forma a předepsaný výběr nástrojů a jejich rozmístění v orchestru. K její formě byly přidány tance, původně jich bylo šest (yunmen dajuan, daxian, daqing, daxia, dahu, dawu), ty měly hlavně ceremoniální význam. Yayue se dříve používala k mnohým účelům, jako obřadní i dvorská, civilní i válečná. Rozdíly mezi jednotlivými styly jsou popsány v Knize básní.
Později se yayue rozdělila na dva typy yayue a yanyue. Yayue zůstala hudbou obřadní např. v chrámech zasvěcených Konfuciovi a yanyue se stala tzv. dvorskou hudbou. Pro yayue všeobecně platí, že je její tempo pomalé a je v ní minimum rytmických změn. I yayue obsahuje princip yin a yang, např. yin označovalo malé soubory hráčů, které hrály v budovách, yang byly velké orchestry, které hrály venku. Hudba yayue se bere jako vážná, naproti tomu yanyue je odlehčená, má množství změn rytmiky, harmonií, důrazu a nálad, její řád není tak přísný. Yayue se později dostala za hranice Číny a dala vzniknout hlavním typům hudby v Japonsku, Koreji i Vietnamu, ale o nich v dalších dílech.

Zpět k čínské tradiční hudbě. Její hlavní doménou je vytříbenost a snaha o dokonalost a spojení se se životem kolem nás i nebesy, odkud vzešla. A i když ve 20. století díky různým politickým myšlenkám byly tradiční hudba a její myšlenky sráženy, čínští hudebníci je znovu pozvedli a někteří hledají nové cesty, jak jí předat dál, např. v propojení s jinými žánry. Hledají v ní i nové souvislosti. Ty, o kterých bylo předešlé vyprávění, byly jen tím hlavním, co se čínské tradiční hudby týká. Symbolika, význam, hlubší popis i další historické milníky, o nich by se dalo psát ještě hodně dlouho, proto toto moje povídání, berte spíš jen jako úvod.             

Yayue: https://www.youtube.com/watch?v=paBWJ3pkRmE
Yanyue: https://www.youtube.com/watch?v=-jAoD0ebhFY

https://www.youtube.com/watch?v=5rgNRdbPdtg
https://www.youtube.com/watch?v=BE82Auw6b1U